<span style=""><span style="">CẦN TUYỂN GẤP</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">- Vị trí: nhân viên may mẫu hàng balo, cặp, túi xách</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">- Yêu cầu:</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">· Biết may các loại túi, balo</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">· Biết ra rập , triển khai hàng cắt</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">· Siêng năng, biết sắp xếp công việc</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">- Lương: thỏa thuận</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">- Thời gian: Thỏa thuận</span></span>
<span style=""><span style=""></span></span>
<span style=""><span style="">- Liên hệ: 08.2214.8787 – 0903.314.666 – (Chị Dung)</span></span>