Cùng<span style=""> Babo Shop đón chào các chương trình khuyến mại đặc sắc trong tháng 12 này:</span>1. <span style="">Mua sắm thả ga nhận quà thỏa thích!</span>

- Duy nhất ngày 4-12
- Đồng loạt giảm 30%
- Tặng kèm khẩu trang Babo với bất kì đơn hàng

[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbabo.vn%2Fupload%2FBannerIm ages%2F1..jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMi me=image%2F*[/IMG]
2. Cùng các chương trình hấp dẫn khác

A. B.
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbabo.vn%2Fupload%2FBannerIm ages%2F2..jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMi me=image%2F*[/IMG] [IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbabo.vn%2Fupload%2FBannerIm ages%2F3..jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMi me=image%2F*[/IMG]
C. D.
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbabo.vn%2Fupload%2FBannerIm ages%2F4..jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMi me=image%2F*[/IMG] [IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbabo.vn%2Fupload%2FBannerIm ages%2F5..jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMi me=image%2F*[/IMG]E.
[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbabo.vn%2Fupload%2FBannerIm ages%2F6..jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMi me=image%2F*[/IMG]