Tôi đi thi đại học, vừa vào phòng thi liền tươi cười nói với giám thị :
>> Đọc thêm: <span style="color: #000099">truyen ma</span>
- Ơ, hôm nay là chú gác thi ạ.
Thế là trong suốt quá trình thi, tôi được cố tình ngó lơ, muốn làm gì thì làm.
Thi xong, lại tươi cười nói với giám thị :
- Chào chú cháu về.
Ra khỏi phòng thi thì nghe thấy giám thị hỏi lẫn nhau :
- Cháu của anh hả?
Giám thị khác ngạc nhiên :
- Không phải cháu của anh sao?!
Hehe~
>> Cập nhật thông tin mới nhất về: <span style="color: #000099">sao han, sao viet</span>