Một trang trại và nhà máy chế biến 10.000 tấn cá hồi trên đất liền đang được dự kiến cho Việt Nam.


Theo báo cáo của Underciverse News, chuyên gia hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn của Israel, AquaMaof sẽ cung cấp công nghệ kỹ thuật cho dự án này.

AquAgro Project, một công ty có trụ sở tại Singapore được đầu tư bởi các doanh nhân người Israel, đã hợp tác với một nhóm người Việt Nam trong dự án, có tên là dự án Nuôi trồng thủy sản SEA. AquaMaof cũng sẽ là một nhà đầu tư, với 10%. Tag: may thoi khi

Công việc được dự kiến sẽ bắt đầu trước tháng 7 năm sau, với con cá đầu tiên sẽ xuất hiện trong 18 tháng sau đó.

Thị trường Châu á

Undercurrent đưa tin, AquAgro có kế hoạch xây dựng một nhà máy để chế biến sản xuất đại trà từ trang trại. Tag: canh quat oxy

Nhà máy chế biến sẽ sản xuất chủ yếu cá philê cho Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.

Với diện tích trang trại 10 ha có thể cho phép AquAgro mở rộng thêmnữa, vì khuôn viên nhà máy 10.000 tấn chỉ chiếm 6,5-7,5 ha.

Nguồn: 2lua.vn/article/trang-trai-nuoi-10000-tan-ca-hoi-du-kien-cho-viet-nam-theo-cong-nghe-tuan-hoan-ras-5dcb7c56425cc505781e4cf7.html