Với những người mới kinh doanh hoặc trong ngành đặt hàng Trung Quốc, thường chưa có kinh nghiệm xử lý các rủi ro như hàng hóa bị sai mẫu hay bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Đặc biệt những rủi ro này sẽ lớn hơn nếu người đặt hàng lựa chọn những địa chỉ đặt hàng Trung Quốc giá rẻ ở Hồ Chí Minh thiếu uy tín. Bài viết này, HVT Logistics sẽ chỉ ra những rủi ro khi nhập hàng tại các địa chỉ đặt hàng Trung Quốc giá rẻ ở Hồ Chí Minh, để những ai chưa có kinh nghiệm có thể tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

View more random threads: