Đặt hàng Trung Quốc qua các trang thương mại điện tử của Trung Quốc thường được biết đến rộng rãi hơn đối với những khách hàng trẻ, còn đối với một số bộ phận người kinh doanh lâu năm thì đa số vẫn thường nhập hàng tại các chợ đầu mối vì chưa được tiếp xúc với cách thức nhập hàng trực tuyến. Với việc nhập hàng theo hình thức trực tuyến có rất nhiều lợi ích như giúp người kinh doanh tiết kiệm được thời gian và chi phí ăn ở đi lại khi nhập hàng. Vì thế cần phải lựa chọn một đơn vị đặt hàng Trung Quốc uy tín để tiết kiệm tối đa chi phí nhập hàng. HVT Logistics chính là một trong những đơn vị đặt hàng Trung Quốc có uy tín nhất hiện nay.