Trong topic này những bạn hãy cùng tham khảo về phần mềm quản lý đào tạo EduMan và những câu hỏi liên quan đến phần mềm này thì bạn hãy liên lạc ngay để chúng tôi hướng dẫn kỹ hơn

Phần mềm quản lý đào tạo EduMan ?

EduMan là phần mềm quản lý đào tạo ứng dụng cho những hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề, những hệ đào tạo Vừa làm vừa học và những lớp chuyên đề dựa trên quy chế hiện hành của Bộ giáo dục - đào tạo và Bộ lao động Thương binh & Xã hội. EduMan đặc biệt thích hợp đối với các trường đào tạo cùng khi nhiều hệ không giống nhau.

Xem ở: Trường đại học y dược Hà Nội ?


EduMan có giao diện thân thiện dễ dùng hoàn toàn dựa trên bảng mã Unicode. EduMan dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung Microsoft SQL Server, cho phép phần quyền truy cập cho nhiều người dùng. các biểu mẫu báo cáo được trình bày đẹp, thiết kế động và cho phép định dạng Font chữ tùy ý. Dữ liệu được xử lý linh hoạt thông qua các chức năng như lọc dữ liệu (Auto Filter), gần xếp dữ liệu với nhiều chỉ tiêu, tìm kiếm dữ liệu,... và thuận lợi thay đổi sang những định dạng khác khác như Acrobat Reader (*.pdf), Microsoft Excel (*.xls), địa chỉ website page (*.html), Picture file (*.tif) và ngược lại.

Tham khảo: https://audioboom.com/channels/4973415

Qua các san sẻ nhỏ trên về phần mềm quản lý đào tạo EduMan. Nếu bạn có nghi vấn gì về phần mềm này thì hãy liên lạc ngay cho bên mình bạn nhé hoặc mọi sự việc nên được chỉ dẫn thì hãy đến với Anh Quân bên mình ngay.

Xem thêm: https://www.pinterest.com/pin/59883870030367396/