7 ☇ Chỉ Số ✐ Google Analytics ♬ Cơ Bản ☉ Đọc ☊ Báo Cáo ☪ xem thêm: nạp mực máy in quận bình thạnh Nhanh Chóng
Nếu bạn đã từng sử dụng Google Analytics❧ chắc hẳn bạn sẽ bị ngợp trước một loạt các chỉ số Google Analytics và cũng không biết nên học kĩ những chỉ số quan trọng nào❥ Trước khi muốn phân tích bất kì báo cáo nào➹ bạn cũng phải hiểu rõ ý nghĩa của từng chỉ số✪ Để đọc tốt các báo cáo của Google๑ bạn cần biết 7 chỉ số Google Analytics sau đây۞
Chỉ số Người dùng۩ trong tiếng anh là User hoặc Visitor đều được❣ là chỉ số cơ bản mà ai cũng có thể hiểu được✚ Chỉ số người dùng cho biết số lượng người đã ra vào website của bạn❣ Giống như việc đếm số khách ra vào một cửa hàng vậy❈
Tuy nhiên✚ điểm khác ở chỗ Google Analytics xác định người bằng “mã theo dõi“✣ còn các cửa hàng xác định bằng cách đếm đầu người chẳng hạn➹ Trong môi trường kĩ thuật số✪ website hay bất cứ một nền tảng nào khác๑ đều phải có phương thức xác định người dùng của riêng mình✤ Đối với Google Analytics✣ họ sử dụng “cookie – mã theo dõi”❈
Trong Google Analytics chia ra làm hai loại người dùng✤ người dùng mới và người dùng cũ۩ Tổng số lượng người dùng bằng hai loại này cộng lại✲ Bạn có thể xem thêm video để hiểu rõ hơn๑
Chỉ số Google Analytics – Phiên
Cũng giống như một phiên chợ✥ một ca làm việc❦ Phiên trong Google Analytics có ý nghĩa tương tự✪ Từ lúc người dùng bắt đầu vào website cho đến lúc người dùng thoát ra ngoài được coi là kết thúc một phiên✿ Trong một phiên có thể có nhiều hành động xảy ra như xem video➹ xem ảnh❥ ấn internal link๑ ấn like✤… được gọi chung là Tương tác✣
Bạn vào Google Analytics sẽ hay thấy chỉ số Phiên xuất hiện ở hầu hết các báo cáo✪ Số lượng phiên nhiều tức là đang có nhiều traffic truy cập vào website➹ Trong việc đánh giá chiến dịch marketing có hiệu quả hay không✪ chỉ số Phiên gần như là chỉ số đầu tiên bạn nhìn vào để đánh giá số lượng người đã vào website❧
Chỉ số Google Analytics – Thời gian trên trang
Chỉ số này đo thời lượng người dùng ở trên một trang bất kì❦ Ví dụ bạn vào trang A trong 2 phút sau đó chuyển sang trang B۩ thì thời gian trên trang A là 2 phút✿ Bạn vào báo cáo Hành vi > Nội dung trang web > Tất cả các trang๑
Thời gian trung bình trên trang = Tổng lượng thời gian trên trang / Số lần xem trang
Chỉ số Google Analytics – Thời lượng của phiên
Đúng như tên gọi✿ đây là thời lượng của cả quãng thời gian người dùng ở trên website❉ chứ Thời gian trên trang chỉ tính cho 1 trang cụ thể~.~ Bạn có thể xem ở báo cáo Sức thu hút > Tất cả lưu lượng truy cập > Kênh✿
Thời lượng trung bình của phiên = Tổng thời lượng của tất cả phiên / Tổng tất cả các phiên✤
Chỉ số Google Analytics – Tỷ lệ bỏ trang
Có rất nhiều nhầm lẫn giữa tỷ lệ bỏ trang và tỷ lệ thoát trang๑ giữa Bounce Rate và Exit Rate✦ Do Google Analytics dịch không sát nghĩa nên mới dẫn tới sai lầm này๑ Thực tế✲ Bounce Rate là tỷ lệ bỏ trang~❦~ còn Exit Rate là tỷ lệ thoát trang✦
Tỷ lệ bỏ trang là tỷ lệ phần trăm của số phiên truy cập chỉ có một trang duy nhất và không có tương tác✦ Tức là người dùng vào xem một trang duy nhất rồi thoát và không có bất kì tương tác nào✚ sẽ bị coi là bỏ trang✤
Chỉ số Google Analytics – Tỷ lệ thoát trang
Thoát trang tức là thoát hẳn ra ngoài website✪ kết thúc một phiên truy cập✣ Tỷ lệ thoát trang có lẽ sẽ không có gì đáng phải quan tâm bởi người nào vào website rồi cũng sẽ phải thoát✣ Tuy nhiên✣ có những trang “đặc biệt” có tỷ lệ thoát cao là điều đáng phải lưu tâm◕‿-
Những trang đặc biệt ở đây đó là những trang nằm trong quá trình mua hàng✦ Thông thường✣ quá trình mua hàng có khoảng 2 đến 4 bước✣ Nếu khách hàng vì một lí do nào đó✚ thoát ngang chừng trong quá trình mua hàng❉ ví dụ tỷ lệ thoát rất nhiều ở trang thanh toán✤ Như vậy tỷ lệ thoát ở trang này sẽ không tốt và bạn cần khắc phục vấn đề sớm❧
Chỉ số Google Analytics – Tỷ lệ chuyển đổi
Một chỉ số không thể không quan tâm đối với bất kì người làm marketing nào✲ Chỉ số cho biết có bao nhiêu chuyển đổi trên tổng số phiên trong một khoảng thời gian nhất định✥ Bạn có thể xem báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ở Số chuyển đổi > Mục tiêu > Tổng quan✪
Để Google Analytics cập nhật dữ liệu này✲ bắt buộc bạn phải cài đặt mục tiêu cho website✚ Mục tiêu ở đây không nhất thiết phải là mua hàng✲ mà có thể là đăng kí nhận tin❈ ném sản phẩm vào giỏ hay xem video cũng được coi là chuyển đổi❈