Đồng hồ Rolex Stealth Submariner

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại đồng hồ Rolex Submariner ultil này. Tôi đã tìm thấy nó trên thị trường đồng hồ nhái của chúng tôi , tên đầy đủ của nó phải là...